Lembaga & Lajnah

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM)

Ketua                     : Fadlan Muzakki, BA,. M.PA

Sekretaris             : Muhammad Nawwar Syarif UZ

Anggota                : Putra Wanda, S.Kom., M.Eng.

Rizal Affandi Nugroho

Achmad Chabibulloh

M. Taufik Yasfardil Adhim

 

Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU)

Ketua                     : Achmad Sukhaemi Kurniawan

Sekretaris             : Mohammad Toif

Anggota                : Akhmad Wakhid, S. Kom.

Nuratun Nadzifa

Ahmad Fauzan Roziqi

Risa Arisanti

 

Lembaga Seni dan Budaya Muslimin Indonesia (LESBUMI)

Ketua                    : Muhammad I’sy ‘Azka

Sekretaris             : Ma’ruf, S.HI.

Anggota               : Mohammad Ghani, M.Si

Dicky Rivaldo, S.T.

Muhammad Roja Al Wali

Sadach Nadira Chamda Thalizmach

Rasuhdi

 

Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN)

Ketua                    : Muhammad Hasim Habibil Mustofa, B.Comm.

Sekretaris            : Nurdiansyah Ramadhani

Anggota               : Mohamad Tafrikan, M.Si.

Fathur Rosy

Nanik Nur Fadilah

Muhibbatuk Lubaba

Muhammad Arju Nafi Azizi